Rozenweelde is een Medisch Pedagogisch Centrum.

Welke ondersteuning zorgt ervoor dat je kind zich goed mag voelen?

Hoe helpen we zijn/haar kansen tot ontplooiing waarmaken?

Rozenweelde heeft het in huis. Samen gaan we op weg!
 

Dit kan op verschillende manieren:

 

 

Rozenweelde heeft expertise in huis om je zoon of dochter op verschillende domeinen te begeleiden:

- medisch
- pedagogisch
- ergotherapeutisch
- logopedisch
- kinesitherapeutisch
- leren
- vrije tijd
- ...